Kategorier
Okategoriserade

Billiga lån – ofta mer än bara en bra affär

Billiga lån med låg ränta är självfallet något som gör stora ekonomiska skillnader, inte minst för en privatpersons ekonomi när det gäller större lån som tecknas bara några gånger i livet. Därmed är det givet att man är mån om att få så bra villkor som möjligt när man vet att man måste låna pengar och redan har bestämt sig – det handlar om mycket pengar och ansträngningen för att hitta schyssta villkor behöver inte vara särskilt stor i dagens läge, tack vare bland annat internet.

Men låg ränta och billiga lån är inte sällan en förutsättning för att lån ska kunna tecknas i en viss situation, och för att det över huvud taget ska vara ekonomiskt lönsamt att göra en viss investering. Då är låg ränta givetvis än viktigare för låntagaren: det handlar inte bara om att göra en bra affär, utan även om att överhuvudtaget kunna genomföra det som man har i åtanke. Då måste man i princip börja hela processen med att undersöka vilka villkor som är möjliga att få innan man går vidare med att konkretisera sina planer.

Kategorier
Okategoriserade

Solidaritet – ett skäl att gå med i facket

Det finns många goda skäl att gå med i facket, och i många branscher och yrken är det mer av en absolut nödvändighet än i andra. Facken kan bland annat ge ovärderlig rådgivning och backa upp den anställde vid konflikter med arbetsgivaren och allehanda problem som kan uppstå. Ju fler som är med i facket på den aktuella arbetsplatsen, desto starkare blir dessutom fackets röst gentemot arbetsgivaren. Ens egen position påverkas alltså positivt på flera sätt, både direkt och indirekt genom att gå med i facket. Står man själv utanför är facket svagare.

Dessutom är det en solidarisk handling i sig att gå med i facket, där man med sitt medlemskap och sin avgift sponsrar en verksamhet som gör mycket för att förbättra för alla arbetare på arbetsplatsen och i liknande organisationer. På så vis kan man säga att man inte betalar för en del tjänster som man alldeles oavsett får av facket om man inte också är medlem. Ju fler som väljer att betala, desto lägre kan avgifterna dessutom hållas, vilket kan sägas innebära att ens arbetskamrater får betala mer om man själv väljer att stå utanför. För att veta vilket förbund just du ska gå med i bör du välja fack efter yrke.